URS Bulgaria Ltd. – сертификация по акредитирани международни стандарти: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 22000, SRM/SA 8000.

United Registrar of Systems Ltd. (URS Ltd.). е акредитирана от UKAS (Акредитационната служба на Великобритания) съгласно ISO 17021-1:2015 за провеждане на сертификационни и контролни одити и издаване на международно признати сертификати за съответствие с редица стандарти като ISO9001 (Системи за управление на качеството), ISO 27001 (Системи за Управление на Информационната Сигурност), ISO 20000-1 (Информационни технологии – Управление на услуги), ISO 22301 (Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса) ISO14001 (Опазване на околната среда), ISO 22000 (Системи за управление на безопасността на храните), ISO 45001 (Системи за безопасни условия на труд), SRM/SA 8000 (Социално отговорно управление) и др.