За нас

URS Bulgaria Ltd. е съвместно дружество( JV ) контролирано от  акредитираната компания United Registrar of Systems Limited, Derby Mannor, Derby Road, Bournemouth BH1 3QB, UK – (2924153)  , упълномощена  от UKAS да провежда сертификация на системи за управление съгласно акредитация 0043. URS Ltd  е член на United Registrar of Systems (Holdings) Limited.

URS Ltd. e най-бързо развиващата се международна сертификационна компания с офиси по всички континенти, като успеха основно се дължи на високата компетентност на одиторските екипи, неформалния подход при провеждане на одитите, възможностите за експедитивно издаване на сертификати и конкурентни цени.

URS-Bulgaria Ltd. има амбициозната цел да предостави на организациите в България целия експертен ресурс на компанията, с висока степен на ефективност в процеса на сертификация и облекчени финансови условия. За оценка на разходите свързани с провеждането на одит  на документите, сертификационен одит и  издаване на сертификат, моля попълнете информацията в краткия въпросник и го изпратете на office@urs-bg.com.

Ще се радваме да създадем работни взаимоотношения с вашата организация и  да представим в подробности, както особеностите на различните системи и стандарти, така и  нашите подходи при провеждане на одити, сертификация, регистрация на международните сертификати (вижте копие на действителен Сертификат ISO9001:2008)  и последваща поддръжка на сертификатите.