За нас

URS Bulgaria Ltd. е съвместно дружество( JV ) контролирано от  акредитираната компания United Registrar of Systems (Holdings) Ltd., United House, 28 Poole Hill, Bournemouth, BH2 5PS  , упълномощена  от UKAS да провежда сертификация на системи за управление съгласно акредитация 0043.

URS-Bulgaria Ltd. има амбициозната цел да предостави на организациите в България целия експертен ресурс на компанията, с висока степен на ефективност в процеса на сертификация и облекчени финансови условия. За оценка на разходите свързани с провеждането на одит  на документите, сертификационен одит и  издаване на сертификат, моля попълнете информацията в краткия въпросник.

Ще се радваме да създадем работни взаимоотношения с вашата организация и  да представим в подробности, както особеностите на различните системи и стандарти, така и  нашите подходи при провеждане на одити, сертификация, регистрация на международните сертификати и последваща поддръжка на сертификатите.