Акредитации

Какво е акредитация?

Акредитацията е официално признаване на компетентност за изпълнение на конкретни задачи от специализиран държавен орган (в случая UKAS –United Kingdom Accreditation Service).Акредитацията от UKAS означава, че сертифициращия  орган ( URS Ltd.) е  оценен и постоянно контролиран да доказва своята компетентност, безпристрастност и възможности да прави оценки за съответствие  срещу международно признати стандарти.

Издадените акредитирани Сертификати имат призната международна валидност.

При избора на сертифициращ орган е от изключителна важност да Ви бъдат предоставени безспорни доказателства за неговата акредитация на територията на България. В противен случай рискувате да правите разходи и да получите сертификат без никаква стойност.

UKAS Acreditation Certificates UKAS-Certificates

Актуална подробна акредитация по ISO 9001:2008

Актуална подробна акредитация по ISO 14001:2004

Актуална подробна акредитация по ISO 22000:2005

Актуална подробна акредитация по ISO 27001:2013

Актуална подробна акредитация по OHSAS 18001:2007

URS authorization