ISO 20000-1

Сертификацията по ISO 20000 потвърждава, че системата за управление е в съответствие с този международен стандарт, и организацията е поела ангажимент за непрекъснато подобряване на качеството на предоставяните IT услуги.

Предимства на сертифициране по ISO 20000:

подобрява защитата на данни и информация

осигурява спестяване на време и разходи

стандартизира процеси, за да се осигурят по-ефективни IT услуги.

повишава доверието от страна на публичния сектор и промишлеността