ISO 22301

ISO 22301 се занимава с управлението на непрекъснатостта на бизнеса. Целта е да се предотвратят аварийни ситуации, като по този начин защитава фирмите срещу невъзможността им да правят бизнес.Сертификацията по ISO 22301 дава увереност, че фирмата разполага със системи и проверки на място, за предотвратяване на нежелани събития и да се справят с всякакви ситуации, които могат да възникнат и се осигурява възможност за непрекъснатост на дейността.

Предимства на сертифициране ISO 22301:

-осигурява непрекъснатост на предлаганите продукти и услуги и намалява въздействието на извънредни ситуации и аварии
-повишава доверието на организацията от страна на партньори и клиенти
-гарантира спазването на законодателството, изискванията на регулаторните органи и клиенти
-води до икономии по застрахователни премии